Dưới Mắt QH1964

Câu Chuyện Văn Chương của Học Trò Huế

Lời Mở Đầu

Trang Blog Văn Chương Quốc Học 1964 được thực hiện để giới thiêu những sản phẫm văn nghệ của các bạn Cưu học sinh Quốc Học Niên Khóa 1964. Trong đó dĩ nhiên không thiếu sót các bạn trước đây đã từng là thân hữu trong các trường trung học đệ nhất cấp Hàm Nghi, Nguyễn tri Phương, Bồ đề, Bán Công v.v.v.  của thòi kỳ 1957-1964

Người đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu cùng quí bạn là Anh Nguyễn Ngà, một thời là học sinh Hàm Nghi.  Nhân dịp Anh Ngà gặp bạn Trần Ngọc Cư tại Việt nam, anh muốn góp vui chia sẽ cùng các bạn 2 truyện ngắn của Anh.  Chúng tôi chân thành giới thiệu cùng các Ban.  Xin Các bạn Click vào trang Hải Trình (Hải Trình là bút hiệu của Anh)  để đọc nhũng tác phẫm của Anh

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: