Dưới Mắt QH1964

Câu Chuyện Văn Chương của Học Trò Huế

Hải Trình

Hải Trình tên thật là Nguyễn Ngà Học sinh Hàm Nghi rồi Quốc Học 61-64.  Hiện sống tại Cần Thơ Việt nam

2.  Con rắn ở miếu Thành Hoàng

1. Tìm cha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: