Dưới Mắt QH1964

Câu Chuyện Văn Chương của Học Trò Huế

Trần Ngọc Cư

Trần Ngọc Cư là một anh em trong Quốc Học 1961-1964 đã làm nhiều bài thơ dịch nhiều bài vở.   Để anh em bằng hữu QH 6164 được cùng thưởng thức những tác phẫm của  Bạn Cư.  Chúng tôi mạn phép bạn Cư thành lập 1 trang riêng  để trích dẫn những lý thú mà chúng tôi đã bắt được khi nói chuyện hay trao đổi E-mail với bạn Cư

Biết Bạn là người kín đao, khiêm cung,  Mong bạn Cư, vì anh em, thông cảm và đừng phiền trách ban biên tập chúng tôi

____________________________________________________

8. Chiến lược Xoáy trục hướng về châu Á … 

7. Sau Khi Về Thăm Huế

6.  Lộng Giả Thành Chân      

5. Chủ nghĩa Tư Bản và Tình trạng bất bình đẳng (Kỳ 3) :

4.   Chủ nghĩa tư bản và tình trạng bất bình đẳng

3.  Gia đinh – Cộng Đồng – và Vốn Con Người 

———————————————————————————————————

2. Bên trời

 Té ra người mất nước buồn ghê
 Thấm mệt đôi khi muốn trở về
 Về thấy bao nhiêu điều mất mát
 Như mình khánh kiệt chút tình quê.
 
 Tôi hiểu vì sao tuổi xế chiều
 Bạn tìm về nước Phật thân yêu
 Còn tôi một kẻ vô tôn giáo
 Lặng lẽ bên trời bóng tịch liêu.
 tnc

—————————————————————————————————

1. Vô thường

.

 Ngữa mặt lên trời mà hát ngao
 Không còn nghe cát bụi xôn xao
 Dấu chân trên bải bồi hôm trước
  Hỏi sóng bây giờ cuốn để đâu
 Trần Ngọc Cư
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: